Закрити
Розгорнути меню

Фармацевтична розробка твердих лікарських засобів

Розробка та оптимізація технологій отримання твердих лікарських форм – таблеток


Наша компанія є співзасновником науково-дослідної лабораторії твердих лікарських засобів « ТОВ ФормулаБ» (НДТЛ МЛС). Лабораторія спроектована і побудована відповідно до норм належної виробничої практики (GMP) та належної лабораторної практики (GLP) чеською фірмою "Block" (сертифікована відповідно до норм ISO 9001 компанією Llloyd's Register quality assurance). «ФормулаБ» оснащена власною системою кондиціонування повітря, системою підготовки очищеної води та стисненого повітря. Всі приміщення лабораторії, системи та обладнання пройшли всі етапи валідації та кваліфікації.

«ФормулаБ» - ПІД ЗАМОВЛЕННЯ виконує дослідні роботи з урахуванням діючих в Україні вимог до фармацевтичної розробки, У ТОМУ ЧИСЛІ, ДО ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ.

Можливості лабораторії:

  • розробка складів твердих лікарських засобів (таблеток) і технології їх отримання як методом вологої грануляції, грануляції у псевдозрідженому шарі так і методом прямого пресування, з можливістю подальшого впровадження технології на промисловому обладнанні Замовника;
  • розробка складів плівкової оболонки таблетки та технологічного процесу для нанесення в псевдозрідженому шарі;
  • оптимізація існуючих технологій, перехід до технології прямого пресування (з використанням сучасних наповнювачів виробництва фірми Meggle та ін.), що дає суттєву економічну вигоду за рахунок економії технологічного часу, зниження трудовитрат, зменшення кількості етапів виробництва;
  • напрацювання партій таблеток для клінічних випробувань;
  • проведення в процесі фармацевтичної розробки фармако-технологічних тестів вхідної сировини, напівпродуктів, а також аналіз продуктів, що випускаються у відповідність до вимог Європейської фармакопеї та Державної фармакопеї України.

Контактна інформація

Директор - к.х.н. Андронаті Кирило Сергійович.
тел. факс (048) 750-47-84,
Одеса, Старокиївське шосе 21 кілометр, 40а
E-mail info@formulab.com.ua