Закрити
Розгорнути меню

Проведення випробувань і хімічних аналізів

Хімічний аналіз питної, очищеної, стічної, артезіанської вод; хімічної продукції; харчових продуктів; добрив; повітря робочої зони

У 1994 році нашою компанією була створена випробувальна лабораторія. А вже в 1997 вперше акредитована в системі Держстандарту України. В даний час наша Випробувальна лабораторія атестована в системі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України по Одеському регіональному центру стандартизації метрології та сертифікації.

Свідоцтво про атестацію № РО-022/2015 від 16.02.2015 р

Згідно галузі атестації, наша Випробувальна лабораторія пропонує:
  • випробування свіжої плодово-овочевої продукції на вміст токсичних речовин, в т.ч. свинцю, ртуті, миш'яку, кадмію і нітратів;
  • хімічне і мікробіологічне випробування питних, очищених і стічних вод;
  • аналіз мінеральних добрив (калійних, азотних, фосфорних, складних і комплексних);
  • аналіз нікелевих руд.


Система якості

Як і на всьому підприємстві, у Випробувальної лабораторії діє внутрішня система якості. Дана система знаходиться в суворій відповідності до «Керівництва з якості», яке розроблено з урахуванням вимог ДСТУ ISO 9000: 2007, ДСТУ ISO 9001: 2009, ДСТУ ISO 9004: 2001, ДСТУ ISO / TR 10013: 2003. ТДВ «ІнтерХім» регулярно проводить як внутрішні, так і зовнішні перевірки роботи лабораторії.

Регулярно беручи участь в міжлабораторних порівняльних випробуваннях, наша Випробувальна лабораторія неодноразово підтверджувала свою високу кваліфікацію, компетентність і незалежність в системі акредитації випробувальних лабораторій УкрСЕПРО, Держстандарту України та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

«Система якості», розроблена на основі «Керівництва з якості», дозволяє точно і грамотно проводити всі можливі аналізи і забезпечувати максимальну достовірність результатів. А комп'ютерна обробка результатів випробувань, їх запис і зберігання в електронному вигляді гарантують збереження обробки та оперативність доступу до інформації.
Аналогічно проводиться система обліку реактивів, даних про повірки, про атестацію та про ремонт обладнання. У сукупності всі ці фактори забезпечують безперервність лабораторного процесу та незмінно чудовий результат.


Персонал

У Випробувальній лабораторії працюють тільки досвідчені фахівці, які щоденною працею підтверджують свою високу кваліфікацію в області аналітичного контролю об'єктів навколишнього середовища, добрив, плодово-овочевої продукції, хімічної сировини, руд. Наші фахівці здатні проводити випробування на найсучаснішому рівні у відповідності до вимог нормативної документації. А інакше й бути не може! Адже пропуском до випробувальної лабораторії служить не тільки вища профільна освіта в галузі аналітичного контролю, але і гаряче бажання працювати надзвичайно професійно. Консультує роботу Випробувальної лабораторії доктор хімічних наук, професор Антонович Валерій Павлович.

Показники, що визначаються у свіжих і свіжоморожених фруктах, ягодах, овочах, картоплі і грибах

УВАГА !!! Ціни вказані на 01.05.2014. Перед формуванням замовлення зв'яжіться з контактною особою для уточнення інформації.

Договірна ціна на виконання аналізів у свіжих і свіжоморожених фруктах, ягодах, овочах, картоплі і грибах за наступними показниками (без урахування ПДВ (20%):

Показники

Ціна*, в грн.

1

2

3

1

Нітрати

98,50

2

Токсичні елементи:

 

3

- свинець

110,60

4

- кадмій

110,60

5

- миш’як

127,70

6

- ртуть

127,70  

 Пробопідготовка - (20%) від суми вартості аналізів.
* - Постійним клієнтам, а також при обсязі понад 10 проб, передбачені знижки.

Показники, що визначаються в питних і поверхневих водах
УВАГА !!!
Ціни вказані на 01.05.2014. Перед формуванням замовлення зв'яжіться з контактною особою для уточнення інформації.

Аналізи питних і поверхневих вод за наступними показниками (без урахування ПДВ (20%):

 

  №

Показники

Ціна, грн.

 

  № 

Показатели

Цена, грн.

 

 

1

2

3

 

1

2

3

 

1.

Запах, при 20 ОС

7,20

 

16.

Залишковий хлор, зв’язаний

42,00

 

2.

Присмак, при 20 ОС

7,20

 

17.

Перманганатна окислюваність

75,15

 

3.

Кольоровість

33,15

 

18.

Фосфати (PO4)3-

78,64

 

4.

Мутність

33,15

 

19.

Сульфати (SO4)2-

72,20

 

5.

Азот амміака (NH4)+

94,65

 

20.

Сухий залишок

68,28

 

6.

Нітрати (NO3)-

75,84

 

21.

Хлориди (Cl-)

70,14

 

7.

Нітріти (NO2)-

81,94

 

22.

Алюміній (Al3+)

110,60

 

8.

рН

21,28

 

23.

Нікель (Ni2+)

110,60

 

9.

Кальцій (Са2+)

70,00

 

24.

Кадмій (Cd2+)

110,60

 

10.

Магній (Мg2+)

70,00

 

25.

Фториди (F-)

68,83

 

11.

Марганець (Mn)2+

92,15

 

26.

Мыш'як (As3+)

88,48

 

12.

Мідь (Cu)2+

110,60

 

27.

Ртуть (Hg2+)

145,67

 

13.

Загальна жорсткість

62,25

 

28.

Свинець (Pb2+)

110,60

 

14.

Загальне залізо (Fe3+)

110,60

 

29.

Загальна лужність

62,20

 

15.

 

Залишковий хлор, вільний

38,50

 

30.

Цинк

110,60

 


Пробопідготовка - (15%) від суми вартості аналізів.

* - Постійним клієнтам, а також при обсязі понад 10 проб, передбачені знижки.

Показники, що визначаються в стічних водах

УВАГА !!!
Ціни вказані на 15.01.2016. Перед формуванням замовлення зв'яжіться з контактною особою для уточнення інформації.

Аналізи стічних вод за наступними показниками (без урахування ПДВ (20%):

  №

Показники

Ціна, грн.

 

  №

Показники

Ціна, грн.

 
 

1.

рН

21,28

 

16.

Нітрати (NO3)-

75,84

 

2.

Азот амміака (NH4)+

94,65

 

17.

Нітріти (NO2)-

81,94

 

3.

Алюміній (Al3+)

110,60

 

18.

Ртуть (Hg2+)

145,67

 

4.

ХПК

150,64

 

19.

Свинець (Pb2+

110,60

 

5.

БПК-5

140,70

 

20.

СПАВ

99,80

 

6.

Зважені речовини

68,28

 

21.

Сульфати (SO4)2-

72,20

 

7.

Загальне залізо (Fe)

110,60

 

22.

Сульфіди (SO2)2-

79,40

 

8.

Жири

125,90

 

23.

Феноли

108,40

 

9.

Кадмій (Cd2+)

110,60

 

24.

Формальдегід

64,30

 

10.

Кальцій (Са2+)

70,00

 

25.

Фосфати (PO4)3-

78,64

 

11.

Магній (Мg2+)

70,00

 

26.

Фториди (F)-

68,83

 

12.

Мідь (Cu)2+

110,60

 

27.

Хлориди(Cl)-

70,14

 

13.

Сухий залишок

56,70

 

28.

Хром (Cr3+)

110,60

 

14.

Нафтопродукти

139,10

 

29.

Хром (Cr6+)

110,60

 

15.

Нікель (Ni2+)

110,60

 

30.

Цинк (Zn2+)

110,60

 

 Пробопідготовка - (15%) від суми вартості аналізів.

* - Постійним клієнтам, а також при обсязі понад 10 проб, передбачені знижки.

Калькуляція вартості АНАЛІЗУ ДОБРИВ випробувальних лабораторій ТДВ "ІНТЕРХІМ" (без ПДВ)

 

Найменування добрив / Показники

 Ціна,грн.

НІТРАТ АММОНІЯ    (АММІАЧНА СЕЛІТРА)

1.

Масова частка нітратного і амонійного азоту

430,00

2.

Волога методом висушування

150,00

3.

Грансклад

140,00

4.

рН 10% водного розчину

100,00

5.

М.д. нерозчинних у-у

120,00

6.

Пробопідготовка

50,00

КАРБАМІД

1.

Массова доля азоту м-дом Деварда

430,00

2.

Волога методом висушування

150,00

3.

Біурет

275,00

4.

Грансклад

140,00

5.

Волога методом Фішера

400,00

6.

Пробопідготовка

50,00

ХЛОРИД КАЛІЮ

1.

М.д. калія в п/с на К2О

300,00 

2.

Волога методом висушування

150,00 

3.

Грансклад

140,00 

4.

Зовнішній вигляд, колір

50,00 

5.

Пробопідготовка

50,00 

 СУЛЬФАТ     АММОНІЮ

1.

Азот загальний

430,00 

2.

Волога методом висушування

150,00 

3.

Грансклад

140,00 

4.

Вільна кислотність

150,00 

5

Пробопідготовка

50,00 

НІТРОАММОФОСКА (NPK)

1.

Азот загальний м-дом Деварда

430,00 

2.

М.д. калію в п/с на К2О

300,00 

3.

М.д.заг.фосфатів в п/с наР2О5

300,00 

4.

Волога методом висушування

150,00 

5.

Пробопідготовка

50,00 

АММОФОСКА

1.

Азот загальний м-дом Деварда

430,00 

2.

М.д.заг.фосфатів в п/с наР2О5

300,00 

2.

М.д. калію в п/с на К2О

300,00 

3.

Волога методом висушування

150,00 

4.

Грансклад

140,00 

5.

Пробопідготовка

50,00 

ДІАММОНІЙФОСФАТ

1

Зовнішній вигляд

50,00 

2

Амміак

430,00 

3

М.д.заг.фосфатів в п/с наР2О5

300,00 

4

М.д. фторидів

150,00 

5

Волога методом висушування

140,00 

6

Грансклад

140,00 

7

Пробопідготовка

50,00 

 

 

             Контактна інформація

Нач. відділу моніторингу, заст. керівника Випробувальної лабораторії -
Євсєгнєєва Лариса Вікторівна
Тел.: (048) 765-46-33; (048) 777-29-50;
Одеса, Старокиївське шосе 21 кілометр, 40а
E-mail: evsegneeva@interchem.com.ua